O nás

Projekt je součástí aplikovaného výzkumu Masarykovy univerzity.

Je realizován díky donátorským prostředkům, zdrojům stipendijního fondu Filozofické fakulty MUProgramu děkana Fakulty informatiky MU pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů či projektu „proof of concept“ Centra pro transfer technologií MU.

Odbornými garanty projektu jsou PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (Psychologický ústav FF MU) a RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. (Katedra počítačové grafiky a designu FI MU).

Veškeré získané informace či zpracované součásti projektu jsou šířeny pod svobodnou licencí a jsou a i do budoucna zůstanou komukoli k dispozici zcela zdarma.

V první fázi se projekt zaměřuje cíleně na děti a dospívající s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS), posléze rozšíří své terapeutické zaměření i k dalším poruchám (hyperaktivita, impulzivita, specifické obtíže v učení /tzv. dys…/, neurorehabilitaci u poúrazových či pooperačních stavů, neuro-kognitivní rehabilitaci v počátečních fázích demence apod.).

Hlavním cílem této prezentace je podpořit rozvoj či nápravu sociálních schopností a dovedností formou jednoduchých online aplikací/her.

Děkujeme za vaši podporu,
Tým EMOCE.info